Centre comunitare romanesti in stainatate

Parlamentul României a aprobat, miercuri 6 aprilie, Legea privind instituirea de Centre Comunitare Românești în străinătate

Actul normativ stipulează că Statul Român va asigura înființarea unor Centre Comunitare Românești în fiecare stat în care locuiesc minim 5.000 de cetățeni români.

Pentru a înființa un astfel de centru este nevoie de o solicitare către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și către Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni (DPRRP), semnată de cel puțin o treime din membrii comunității.

Responsabilitatea înființării acestor centre revine MAE și DPRRP.

Centrele vor avea ca scop organizarea de acțiuni comunitare, desfășurarea proiectelor și a programelor culturale, educative urmărindu-se astfel promovarea relațiilor istorice, a tradițiilor , obiceiurilor și valorilor românești în diaspora.

Conform legii, Centrele vor beneficia de:

• sprijin financiar pentru acoperire costurilor necesare închirierii unui sediu;
• sprijin financiar pentru desfășurarea activităților;
• sprijin financiar pentru costurile personalului auxiliar;

De asemenea vor mai primi bani și pentru manuale, cărți de specialitate, cărți de lectură, organizarea de cursuri educaționale în limba română, organizarea de evenimente artistice, sportive sau religioase.

Sprijinul financiar se acordă în baza unui program de acțiuni și a unui buget anual, ce va fi aprobat la începutul anului bugetar.
MAE va stabili prin DPRRP va stabili suma alocată fiecărui centru și categoriile de cheltuieli.