Permisul de conducere

1. În spaţiul Uniunii Europene este permisă conducerea vehiculelor într-un stat diferit de cel unde a fost eliberat carnetul de conducete, fără obligaţia de preschimbare, chiar şi în cazul obţinerii rezidenţei de către conducător în statul respectiv. Circulara nr.31 din 28 mai 1999 (G.U. nr.154 din 03.07.1999) reglementează circulaţia în Italia, cu permise eliberate de State membre ale Uniunii Europene, şi se aplică şi permiselor de conducere eliberate în Bulgaria şi România.

2. Se poate solicita, în continuare, preschimbarea permisului, aşa cum este prevăzut în înţelegerile bilaterale care erau deja în vigoare înainte de extinderea Uniunii Europene.

3. De la 1 ianuarie 2007 s-a adăugat şi posibilitatea de a solicita recunoaşterea permisului, care se concretizează în eliberarea unui autocolant de aplicat pe document, printr-o procedură mai simplă faţă de cea a preschimbarii. În ambele cazuri, cererile se prezintă la birourile provinciale ale Circulaţiei civile.

4. În caz de îndoieli privind autenticitatea permiselor, autorităţile italiane pot solicita atestatul de autenticitate corespunzător sau alte informaţii necesare, prin intermediul reprezentanţelor diplomatice.

5. Taxa consulară totală pentru eliberarea unui atestat tip fişă tehnica prin care se certifica posesia unui permis de conducere românesc este de 50 de euro;

6. Taxa consulară pentru traducerea permisului este de 70 de euro