Permisul de conducere in Italia
Întoarcete la HomePage
Discută in FORUM
Întoarcete la rubrica Cu masina in Italia

 

Permisul de conducere (patente di guida)

Permisul de conducere este documentul care permite conducerea unui autovehicul, corespunzator categoriei pentru care a fost eliberat.

Cererea pentru eliberarea sau reînnoirea permisului trebuie sa fie înaintata la Ufficio della Motorizzazione Civile Trasporti Civili (MCTC) competent pe teritoriul de rezidenta.

Este posibil sa se conduca în Italia cu un permis de conducere strain?

Pe perioada primului an de sedere sau pâna la data în care se cere înscrierea rezidentei în Italia, cetatenii români care doresc sa conduca în Italia, trebuie sa dispuna de:

permis de conducere propriu;

permis de conducere international (traducerea oficiala a permisului de conducere original).

În termen de un an de la obtinerea rezidentei în Italia, cetatenii români trebuie sa preschimbe permisul de conducere românesc cu cel italian.

Schimbarea se produce fara examen în cazul cetatenilor români având în vedere faptul ca România a semnat un acord cu Italia pentru preschimbarea permiselor de conducere.

Nu sunt valabile în Italia permisele de conducere eliberate în România pentru o perioada de 5 ani.

Unde se prezinta cererea de preschimbare a permisului de conducere?

Cererea de preschimbare a permisului este prezentata la Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile din provincia de rezidenta (chiar si prin Birourile ACI Automobile Club d'Italia), cu urmatoarele documente:

certificat medical eliberat de medicul stabilit de A.S.L.-Azienda Sanitaria Locale, sau de responsabilul sanitar (pentru vizite este posibil sa se adreseze la A.C.I. Automobile Club d'Italia);

certificat de rezidenta cu timbru fiscal (marca da bollo) în valoare de euro 11;

3 fotografii recente tip legitimatie (formato tessera), dintre care una autentificata;

permisul de conducere strain valabil si o copie a acestuia;

traducerea legalizata a permisului românesc efectuata de oficiile consulare ale României în Italia, supralegalizata la prefectura locala;

cazier judiciar (certificato penale generale del casellario giudiziario) cu timbru fiscal ( marca da bollo) în valoare de euro 11.

Cetateanul român primeste un permis de conducere italian fara a fi nevoie sa dea vreun examen, imediat dupa ce a facut cerere si a predat autoritatilor italiene propriul permis (care va fi expediat în tara de provenienta).

În cazul schimbarii rezidentei sau a locuintei:

În termen de 30 de zile orice persoana care îsi schimba rezidenta sau locuinta trebuie sa comunice prefecturii competente schimbarea localitatii de rezidenta sau schimbarea de locuinta în cadrul aceleiasi localitati.

Prefectura va face modificarea pe permisul de conducere.

Se sugereaza, pentru a confirma eventualele schimbari intervenite, sa se contacteze Ufficio della Motorizzazione a propriei provincii.