Certificatele de naştere ale copiilor născuţi în Italia

În conformitate cu legea română, orice copil născut dintr-un cuplu în care cel puțin unul dintre părinți este cetățean român, este, la rândul lui, cetățean român, prin efectul legii.

Dacă nașterea s-a produs în străinătate, în speță în Italia, este obligatorie înregistrarea nașterii în evidențele românești. În cazul în care există un document italian (certificat de nașetre sau extras de act de naștere), înregistrarea se realizează prin procedura de înscriere/transcriere a acestui certificat în registrele de stare civilă românești, procedură posibilă fie în țară, la domiciliul unuia dintre părinți (cetățean român), fie la misiunile diplomatice ale României în Italia.

Documente necesare pentru înscrierea/transcrierea certificatului/extrasului de act de naștere în registrele române la misiunea diplomatică:
- Certificatul/extrasul de act de naștere în original, după cum urmează: fie a) certificatul de naștere italian apostilat la Prefectura de rezidență, fie b) extrasul de act de naștere italian, internațional, model "multilingue", fără apostilă; în oricare dintre cele două cazuri, documentul italian trebuie să menționeze: data și locul nașterii copilului, numele și prenumele acestuia, precum și numele și prenumele ambilor părinți sau al părintelui unic, după caz. Dacă documentul prezentat este de tip a), în cadrul procedurii de înscriere se va achita și contravaloarea traducerii acestuia (30 Euro).
- Documentele de identitate ale părinților (originale sau fotocopii)
- Certificatele de naștere ale părinților (originale sau fotocopii)
- Certificatul de căsătorie al părinților, dacă este cazul.