Asigurarea auto in Italia
Întoarcete la HomePage
Discută in FORUM
Întoarcete la rubrica Cu masina in Italia

Raspunderea Civila Auto

În cazul în care se intentioneaza achizitionarea unui automobil, a unei motociclete sau orice alt mijloc de locomotie motorizat, trebuie încheiat un contract de asigurare ( contratto di assicurazione ), înainte de punerea în circulatie a autovehiculului. Legislatia italiana prevede ca toate vehiculele cu motor care circula pe drumurile publice trebuie sa fie acoperite de o asigurare pentru raspunderea civila, asa numita raspundere civila auto RCA ( responsabilita civile auto ). Asigurarea este un contract prin care asiguratorul, contra platii unei "prime" ( premio ) din partea asiguratului, se obliga sa acopere daunele produse în cazul unui accident de circulatie. În particular, prin asigurarea RCA, asiguratorul este obligat sa plateasca daunele provocate unor terti (daune provocate persoanelor si daune provocate bunurilor), consecinta a unui accident produs în timpul perioadei de valabilitate a contractului. Se exclud însa daunele provocate intentionat.

Asigurarea soferului

Trebuie retinut faptul ca polita RCA asigura doar mijlocul de transport pentru daunele cauzate, dar nu si pe cel aflat la volanul masinii în momentul accidentului. În acest caz, se poate încheia o polita de asigurare împotriva accidentarii soferului ( polizza contro gli infortuni del conducente ), prin care compania de asigurari va fi obligata sa plateasca eventualele daune suferite de conducatorul auto. Obligatia companiei de a acoperi, prin despagubire, daunele provocate de conducatorul vehiculului, este limitat la un prag maxim, care reprezinta cifra maxima pe care asiguratorul se obliga sa o plateasca în cazul fiecarui incident provocat de vehiculul asigurat. Asiguratorul are posibilitatea, comunicând înainte asiguratului, sa plateasca direct pagubitului tert suma necesara, si este obligat sa plateasca despagubirea direct asiguratului, daca acesta o cere.

Încheierea contractului

Pentru încheierea unui contract de asigurare trebuie sa va adresati unei agentii de asigurari. Asigurarile contra furtului sau incendiului nu sunt obligatorii, dar daca se decide încheierea lor, se pot cere diverse reduceri.

Pentru a încheia o polita auto, strainii au nevoie de urmatoarele documente:

•  certificatul de înmatriculare,

•  actul de proprietate al masinii si, daca este necesar, atestatul de risc eliberat de asiguratorul precedent,

•  codul fiscal,

•  un document de identitate

•  permisul de sedere.

•  în cazul în care se doreste asigurarea contra incendiului sau furtului, este nevoie si de actele din care sa reiasa valoarea vehiculului.

Urmare a întocmirii acestei polite, compania de asigurari elibereaza contractantului o serie de documente: polita, libretul care contine conditiile contractuale, certificatul de asigurare ( certificato di assicurazione ) pe care soferul trebuie sa-l aiba mereu asupra lui, si contramarca ( contrassegno ) care trebuie expusa pe parbrizul masinii. În anumite cazuri, functie de tipul asigurarii, poate fi eliberata si Cartea Verde, care permite extinderea efectului politei de asigurare în întreaga Europa (în afara de anumite state) si în câteva state extra-europene.

Atentie : companiile italiene de asigurari nu asigura autovehicule înmatriculate în strainatate

Clasele de merit

Dupa încheierea contractului, asiguratul este inclus într-o asa-numita "clasa de merit" ( classe di merito ), în baza careia trebuie platita o anumita prima pâna la o anumita data de scadenta, cu o perioada de toleranta de 15 zile dupa data scadentei. Prima corespunzatoare se calculeaza tinând cont de un complex de parametri, care variaza functie de asigurat (vârsta, provincia de rezidenta), de vehiculul asigurat (puterea, dotari de siguranta, etc.), de felul în care se pastreaza autovehiculul (în garaj, în parcare, etc.).

Pentru a beneficia de o clasa avantajoasa în Italia, este bine sa obtineti de la societatea de asigurari din România un atestat care sa confirme ca în ultimii 10 ani nu ati avut accidente (daca este cazul).

Formulele tarifare aplicate în Italia sunt de patru tipuri:

1) Bonus/Malus prevede ca fiecare vehicul asigurat sa fie inclus într-o clasa de merit. La fiecare reînnoire a politei, vehiculul trece într-o clasa superioara sau inferioara, functie de ce s-a întâmplat cu vehiculul în perioada trecuta pâna la scadenta politei, daca a fost sau nu implicat în accidente din vina soferului;
2) Franchiza ( franchigia ) prevede ca în cazul unui accident, asiguratul plateste daunele provocate pâna la un anumit plafon maxim stabilit prin contract, plafon denumit franciza, iar ceea ce trece de acest plafon este platit de asigurator; În cazul aplicarii acestei formule, despagubirea de asigurare se acorda numai daca paguba produsa de riscul asigurat depaseste o anumita limita dinainte stabilita.
3) 4R este o formula tarifara similara celei de mai sus, cu diferenta ca franciza nu este definita în valoare absoluta în contractul de asigurare, ci este calculata ca un procent din prima platita;
4) Bonus-Malus plus Franciza este o combinatie între primele doua

variante, întrucât prevede fie aplicarea claselor Bonus/Malus, fie aplicarea formulei franciza în care clientul plateste pâna la un anumit plafon, toate daunele.

Atunci când se încheie raportul contractual cu o companie de asigurari, este bine sa cereti eliberarea atestatului de risc ( attestato di rischio ), care documenteaza clasa de merit. Acest act va va trebui pentru încheierea unui contract de asigurare cu alta companie.