Acord fiscal între România şi Italia (Mai 2015)

Pe data de 25 aprilie 2015 ministrul Finanțelor Publice a semnat, alături de omologul său italian, Convenția între România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pentru prevenirea evaziunii fiscale. Semnarea a avut loc în cadrul reuniunii ECOFIN de la Riga.

Prin convenție sunt stabilite cote de impozit și un tratament fiscal în avantajul contribuabililor din ambele state cu privire la impunerea, printre altele, a veniturilor din dobânzi, redevențe, dividende, salarii, pensii, respectiv a veniturilor obținute de studenți, stagiari, profesori, cercetători, artiști de spectacol și sportivi, dar și a veniturilor obținute din valorificarea capitalului.
Totodată, aceasta reglementează și aspectele referitoare la schimbul de informații, metodele de eliminare a dublei impuneri, nediscriminarea, procedura amiabilă, intrarea în vigoare și denunțarea convenției.

Convenția va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care statele contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare, iar prevederile sale vor produce efecte începând cu prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor.

Acest document va înlocui Convenția aflată acum în vigoare, semnată în 1977